0908961396 0908635399


 

Cao su chân đế (đầu âm)

Cao su chân đế (đầu âm)Chân đế cao su (đầu âm) là cao su chân đế được thiết kế có lỗ âm dùng để bọc vừa hoặc bắt vừa bolon của thiết bị