0908961396 0908635399


 

Cao su chân đế (đầu dương)

Cao su chân đế (đầu dương)Chân đế cao su là chân đế được sản xuất có gắn 1 đầu bulon để bắt vào thiết bị như: thân máy, chân bàn, ghế ...